Träemballage

Träemballage används ofta för lite tyngre gods där material som wellpapp och kartong inte duger längre. Exempel på träemballage är lastpallar, häckar, exportlådor och tunnor.

Lastpallar är den kanske vanligaste formen av träemballage. En lastpall är byggd på ett sådant sätt att den enkelt kan transporteras med hjälp av en gaffeltruck. Det finns en hel del att tänka på när det kommer till lastpallar. Du kan tjäna mycket pengar och spara irritation på att vara medveten om vad som gäller för olika regler när det kommer till träemballage. .

Lastpallar utsätts oftast för väldigt mycket slitage, men det är onödigt att slänga dem så fort de blir slitna. Det finns flera företag som specialiserar sig på att reparera och laga lastpallar och byter ut det slitna träet på träemballaget. Du kan också hyra träemballage vilket kortsiktigt gör så att du sparar in en hel del pengar.

Det finns även andra sorters träemballage och en relativt ny trend är vikbart träemballage som förenar styrkan med trämaterialet med betydligt mer flexibilitet. Vikbart träemballage är både miljövänligt då det sparar utrymme och kan öka effektiviteten i ditt företag.

Var noga med att se till att ditt träemballage följer den internationella standarden för förpackningsvirke ISPM 15. ISPM 15 innebär att träemballaget är behandlat antingen genom uppvärmning eller gasning för att ha tagit död på eventuella skadeinsekter.

Det finns några sorters träemballage som är undantagna från ISPM 15 som till exempel plywood eller sågspån.

Hur kontrollerar jag om mitt träemballage följer ISPM 15?

Träemballage om följer ISPM 15 ska ha en märkning. Denna märkning är ofta inuti en ram där det förutom en logotyp bland annat ska stå landskod och förkortningar som MB eller HT som står för gasning respektive värmebehandling.