Papptuber

Papptuber är ett tubformat emballage gjort av wellpapp. Papptuber används vanligtvis för att transportera affischer. Det finns vissa tips att tänka på när du köper papptuber. För extra säkerhet under transporten så kan du köpa till anpassade lock för papptuberna. Du kan också tillverka egna lösningar med hjälp av stark tejp.

Om du vill kan du köpa papptuber som levereras med lock direkt från början, men räkna då med ett högre inköpspris. De vanligaste storlekarna på diametern på papptuberna är 50, 80 och 100 millimeter. Längden på papptuberna är väldigt varierande men populära format är 540, 740 och 1040mm.

Var kan jag köpa papptuber?

Papptuber kan oftast köpas i butiker som säljer kontorstillbehör eller vanliga bokhandlare. Du kan också hitta papptuber i butiker som inriktar sig mot konstnärer/arkitekter eller andra grafiskt kreativa personer.

Vilket pris har papptuber?

Priset på papptuber varierar kraftigt beroende på hur stort antal du köper. Bäst pris får du hos företag som säljer kontorstillbehör till andra företag online. Dessa butiker säljer papptuber i storpack vilket oftast innebär allt från några tiotals papptuber till flera hundra. Har du till exempel en verksamhet som säljer affischer så kan det löna sig att köpa några hundra papptuber per gång. Priset kan då bli så pass lågt som 3-10 kronor per tub beroende på modell och mått. Köper du dina papptuber i en bokhandel så kan styckpriset uppgå till mellan 7-30 kronor. Det är med andra ord inte sällan mer än dubbelt så dyrt att köpa papptuberna var för sig.