Emballage av kartong

Kartong och wellpapp är ett styvt material gjort av av vågformat papper som är ihoplimmat med två plana pappskivor. Konstruktionen av wellpapp gör materialet stabilt och stötdämpande och är därför ett utmärkt sätt att transportera produkter i. Kartong har också fler fördelar med att det är till 100% återvinningsbart och materialåtgången är förhållandevis liten med tanke på materialets egenskaper.

Emballage av kartong består främst av lådor för olika ändamål men också av skyddande utfyllnadsmaterial som till exempel welldynor och enkelwell, men även postemballage så som wellpåsar och kartongkuvert.

Olika många lager av wellpapp

När du ska inhandla emballage av kartong så finns det vissa faktorer du ska vara extra uppmärksam på. Det finns olika sorters emballage av kartong och deras förmåga att klara av tryck och påfrestningar varierar. Lådor av kartong kan vara tillverkade av antingen enlagers, tvålagers eller trelagers wellpapp. Ju fler lager desto stabilare konstruktion men också högre priser.

Specialanpassat emballage

Om du har ett företag som sysslar mycket med lastpallar så kan du köpa pallanpassat emballage av kartong. Pallanpassade lådor av kartong innebär att deras format är anpassat så att du får plats med ett visst antal av samma sorts lådor på en pall.

Det finns mängder med specialanpassat emballage av kartong. Om du t.ex. vill skicka böcker eller dokument så finns det speciella lådor med förstärkt botten s.k trycksakslådor.

En annan smart lösning är brevpack som är små tunna brev av kartong. Detta emballage av kartong är tåligt men portokostnaden är densamma som för brev vilket kan vara ett bra alternativ för postorderföretag som vill skicka strumpor, underkläder, pocketböcker, solglasögon m.m.