CMR fraktsedel

CMR står för Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route vilket är en internationell fraktbestämmelse. CMR fraktsedlar gäller för transporter på väg med lastbilar mellan minst två olika länder. Då gäller det att åtminstone en av länderna är medlem i CMR.

Olika bestämmelser för CMR-fraktsedlar

De fraktbestämmelser som inte täcks av CRM kompleteras av nationella bestämmelser som är olika beroende på vilket land du befinner dig i.

De länder som är med i CMR är bland andra alla EU länder. CMR-blanketter går att ladda hem från flera olika källor genom en enkel googlesökning. Du kan även beställa färdiga CMR-fraktsedlar online bland annat hos butiker som säljer emballage. De kan dock ta ett ganska högt pris för mer än en krona per fraktsedel. Om du ämnar att skriva ut dina CMR fraktsedlar själv så satsa på en laserskrivare då konventionella med bläck kan göra så att fraktsedlarna blir känsliga för vatten.

Vilken information finns på CMR fraktsedeln?

På CMR fraktsedeln ska bland annat information finnas så som godsavsändare, godsmottagare, fraktförare, leveransort, datum för mottagande, bifogade dokument och efterföljande fraktförare.